BREU CURRÍCULUM


Avelino Perpiñán Yuste neix a Barcelona, aviat es decanta per les arts plàstiques i el disseny. Cursa els estudis de Belles Arts a la Universitat de Barcelona, on obté el Títol de Professor de Dibuix, després el de Llicenciat en Belles Arts i més tard el de Doctor en Belles Arts, mitjançant el programa de Representació i Interpretació a la Cultura Visual .
Comparteix la docència a diferents nivells (és catedràtic de dibuix de batxillerat, en un IES -Institut Ensenyament de Secundària- a Barcelona, ha estat professor de "Educació artística" i de "Didàctica de l'educació visual i plàstica", en diverses etapes a la Universitat de Barcelona), ha impartit com a professor diversos cursos de noves tecnologies, entre ells, de "Grafisme electrònic", de "Informàtica gràfica", de "Lectura de la imatge", etc., al CIEJ de la Fundació la Caixa i a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Amb la tesi doctoral "Atributs de les categories formals de la representació infogràfica en les arts visuals" manifesta una activitat investigadora que es constata en les següents línies d'investigació: "Les noves tecnologies com a eina de creació artística". "La informàtica com a eina vehicular en l'educació artística ". "La percepció i la representació infogràfica".
Travessa una primera etapa creativa expressant mitjançant el gravat, la pintura i la realització de murals vitrificats. A partir de la meitat dels anys vuitanta comença a interessar-se per les noves tecnologies com a mitjà d'expressió i de creació, realitzant diverses sèries de pintura mitjançant l'ordinador i vídeos manipulats artísticament, a més de vídeo-instal.lacions.
Després d'una dècada silenciada i intimista cessa en la tasca pedagògica i reprèn de manera intensiva el procés creador mitjançant els procediments artístics; escultura, pintura i obra digital. Abandona la ciutat de Barcelona i instal seu taller de creació a La Pobla de Montornès, Tarragona, Espanya.

L'activitat professional com a professor d'Art i d'Expressions Artístiques li ha permès mantenir-se independent enfront del mercat artístic.

 

pintures · 2000 / 2009

INTRODUCCIÓ

Gea, Pangea, Magna Mater, Pacha Mama, la Gran Mare, la Gran Deessa Mare, Gaià... són el referent conceptual i emotiu que ha generat creacions pictòriques sobre tela i paper, d'aquesta idea conceptual emana suggeriments, actituds, comportaments i instints primigenis i sensuals, prevalent l'emoció a la possible mistificació religiosa.
El concepte anterior ha generat creacions artístiques, on, les formes, la llum, el color i les textures com a mitjans factuals, ha provocat que, a través d'imatges metafòriques ens situï davant evocadors paisatges emotius, amb íntimes proposicions embriagades en subtils sensacions...
En les composicions es constata la dualitat "Terra-Paisatge-Gran Deessa Mare" enfrontada a "Formes incisives" al·legòriques de factors socials o ètics que condicionen, alteren, fecunden, etc., la vida.


Gaià.L - oli damunt tela. 116x81 cm. 2008

 

 

Gaià.E - oli damunt tela. 146x114 cm. 2007

 

 

Gaià.Y - oli damunt tela. 116x89 cm. 2009

 

 

Gaià.W -- oli damunt tela. 116x89 cm. 2008

 

 

 

Gaià.N - oli damunt tela. 113x73 cm. 2008-09

 

 

 

Gaià.J - oli damunt tela. 116x73 cm. 2007

 

 

 

Gaià.K - oli damunt tela. 146x114 cm. 2007

 

 

 

 

 

. ......................

.....................Vivacidad ...... .......................................................Ternura .............................................Impulso de un pasado intemporal

.oli damunt tela. 50x50 cm. 2000 ............ ...........................................oli damunt tela. 51x51 cm. 2000 ....................................................acrílic damunt de tela. 61X61 cm. 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaià.H - oli damunt tela. 116x81 cm. 2008.

 

 

 

 

Gaià.Z - .oli damunt tela. 146x114 cm. 2009

 

 

........

.Amanecer - .oli damunt tela. 178x38 cm. 2007

 

 

.........................

.......Recepcion - oli damunt tela. 73x54 cm. 2007........................................................................Polinización - oli damunt tela. 60x40 cm. 2005

 

 

Paisaje bucólico 1- - oli damunt tela. 100x50 cm. 2006 ......................................................Paisaje bucólico 2 - .oli damunt telao. 100x50 cm. 2006

 

 

Gaià.D - oli damunt tela. 116x73 cm. 2008

 

 

 

.....

Gaià.A - oli damunt telao. 116x81 cm. 2007............................................................................. Gaià.B - oli damunt tela. 116x81 cm. 2007

 

 

 

......

..........Groc - oli damunt tela. 81x60 cm. 2006 .......................................................................................Gea activa - oli damunt tela. 116x81 cm. 2006

 

 

 

.

 

Gaià.V - oli damunt tela. 60x60 cm. 2008

 

 

 

 

 

 

... ...

Gea - e.............................................................Gea - f .................................................Gea -g

oli damunt tela. 46x38 cm. 2007...............................oli damunt tela. 46x38 cm. 2007 ..........................................oli damunt tela. 46x38 cm. 2007

 

 

Deseo sensual constante - oli damunt tela.100x81 cm. 2002

 

 

 

 

 

Gaià.M - oli damunt de fusta. 114x38 cm. 2007

 

 

 

 

 

 

 

.........................

.....................Gaià.F - oli damunt tela. 54x73 cm. 2007....................................................................Decisión - oli damunt tela. 60x120 cm. 2006

 

 

 

 

 

Gaià.P - oli damunt tela. 100x73 cm. 2008

 

 

 

 
 

Gaià.U - oli damunt tela. 54x73 cm. 2008

 

 

 

 

Inseminación - oli damunt tela. 146x114 cm. 2007

 

 

 

 

 

 

 

..........

...Gaià.Q - oli damunt tela. 100x73 cm. 2008.......................................................................Gaià.S - oli damunt tela. 100x73 cm. 2008

 

 

Gaià.G - oli damunt tela. 81x60 cm. 2007

 

 

 

........................

Plenitud - oli damunt tela. 61x50 cm. 2002.............................................................................Oposición - oli damunt tela. 81x60 cm. 2006

 

 

.

Gaià.T - oli damunt tela. 116x81 cm. 2007.

 

 

 

.

Gaià.C - oli damunt tela. 116x73 cm. 2007

 

 

 

.........................

......Gaià.X - oli damunt tela. 100x73 cm. 2008.....................................................................................Gaià.R - oli damunt tela. 100x73 cm. 2008

 

 

 

Esperanza intemporal. - oli damunt tela. 51x60 cm. 2002

 

 

 

... .....

Receptiva...................................................................................Serenidad .........................................................................................Pangea serena

oli damunt tela. 60x60 cm. 2006............................................................................ .......oli damunt tela. 100x50 cm. 2005 ..........................................................................................................oli damunt tela. 61x61 cm. 2006