BREU CURRÍCULUM

Avelino Perpiñán Yuste neix a Barcelona, aviat es decanta per les arts plàstiques i el disseny. Cursa els estudis de Belles Arts a la Universitat de Barcelona, on obté el Títol de Professor de Dibuix, després el de Llicenciat en Belles Arts i més tard el de Doctor en Belles Arts, mitjançant el programa de Representació i Interpretació a la Cultura Visual.
Comparteix la docència a diferents nivells (és catedràtic de dibuix de batxillerat, en un IES-Institut Ensenyament Secundari-, a Barcelona, ha estat professor de "Educació artística" i de "Didàctica de l'educació visual i plàstica", en diverses etapes a la Universitat de Barcelona), ha impartit com a professor diversos cursos de noves tecnologies, entre ells, de "Grafisme electrònic", de "Informàtica gràfica", de "Lectura de la imatge", etc., al CIEJ de la Fundació la Caixa i a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Amb la tesi doctoral "Atributs de les categories formals de la representació infogràfica en les arts visuals" manifesta una activitat investigadora que es constata en les següents línies d'investigació: "Les noves tecnologies com a eina de creació artística". "La informàtica com a eina vehicular en l'educació artística ". "La percepció i la representació infogràfica".
Travessa una primera etapa creativa expressant mitjançant el gravat, la pintura i la realització de murals vitrificats. A partir de la meitat dels anys vuitanta comença a interessar-se per les noves tecnologies com a mitjà d'expressió i de creació, realitzant diverses sèries de pintura mitjançant l'ordinador i vídeos manipulats artísticament, a més de vídeo-instal.lacions.
Després d'una dècada silenciada i intimista cessa en la tasca pedagògica i reprèn de manera intensiva el procés creador mitjançant els procediments artístics; escultura, pintura i obra digital. Abandona la ciutat de Barcelona i instal seu taller de creació a La Pobla de Montornès, Tarragona, Espanya.


L'activitat professional com a professor d'Art i d'Expressions Artístiques li ha permès mantenir-se independent enfront del mercat artístic.

 

pintures - 2010 / 2013

INTRODUCCIÓ

En les pintures (2010-2013), abandona el referent conceptual de Gea i utilitza la part visible de l'espectre electromagnètic amb els conceptes de proporcionalitat de la Secció Àurea, la seqüència de Fibonacci, etc., com a elements formals per indagar en el Gènesi, al Inici, buscant representar formes primigènies.

 


.Génesis

óleo sobre lienzo. 146x116 cm. 2012

 

.

La Gran Diosa Madre, la Sección Áurea y la secuencia de Fibonacci

óleo sobre lienzo. 90x118 cm. 2010

 

Gea y Fibonacci..

..óleo sobre lienzo. 90x118 cm. 2010

Síntesis geométrica - C - 2012

Síntesis geométrica - 3396 - 2012

Síntesis geométrica - A - 2012

 

Síntesis geométrica - B - 2012

Síntesis geométrica - Bidireccional - 2013

Síntesis geométrica - 3398 - 2012

Síntesis geométrica - Vertical - 2013

Síntesis geométrica - Desencuentro - 2013

Síntesis geométrica - Violet - 2013