INVESTIGACIONS

Pintures 1965 - 1974

Síntesis geométrica 2010 - 2015

Figures 2010 - 2015

 

 

 

PINTURAS - 1968

 

 

 

 

 

 

 

SERIE PERPLEJOS - 1970.

tècnica mixta madera i paper . 50 x 61 cm.

 

..

 

..

 

 

..

.

 

VSINÚ .. 1974 .... 50 x 65 cm. oli- tela

 

SERIES PERPLEJOS - 1970

técnica

 

 

 

 

 

 

TRINIDAD INDÚ ....1974 ... 50 X 65 cm. oli- tela

 

 

 

EXIGENCIA - PACIENCIA. .. 1973 .... 50 x 65 cm. ..Tinta / paper

....

 

 

 

 

GEA ...1972. ...... 30 X 24cm. Tinta sobre papel

 

..........

 

..........

 

..........

 

..........

 

pintures - 2010 / 2015

INTRODUCCIÓ

En les últimes pintures (2010-2012), abandona el referent conceptual de Gea i utilitza la part visible de l'espectre electromagnètic amb els conceptes de proporcionalitat de la Secció Àurea, la seqüència de Fibonacci, etc., com a elements formals per indagar en el Gènesi, al Inici, buscant representar formes primigènies.

En las pinturas (2010-2012), abandona el referente conceptual de Gea y utiliza la parte visible del espectro electromagnético junto a los conceptos de proporcionalidad de la Sección Áurea, la secuencia de Fibonacci, etc., como elementos formales para indagar en el Génesis, en el Inicio, buscando representar formas primigenias.


.Génesis

óleo sobre lienzo. 146x116 cm. 2012

..........

La Gran Diosa Madre, la Sección Áurea y la seqüència de Fibonacci.........

óleo sobre lienzo. 90x118 cm. 2010............

..........

.......Gea y Fibonacci..

..........óleo sobre lienzo. 90x118 cm. 2010

Síntesis geométrica - C - 2012

Síntesis geométrica - 3396 - 2012


Síntesis geométrica - A - 2012

 

Síntesis geométrica - B - 2012

 

Síntesis geométrica - Bidireccional - 2013

 

Síntesis geométrica - 3398 - 2012

 

Síntesis geométrica - Vertical - 2013

 

Síntesis geométrica - Desencanto - 2013

 

Síntesi geométrica - Violet - 2013

 

 

Síntesi geométrica - White- 2013

 

En les pintures mes properes (2010-2015), la interrelació de les figures humanes, amb uns paràmetres subjectius, torna a ser motiu de interpretació...

En las pinturas recientes (2010-2015), la interrelación de las figuras humanas, bajo unos parámetros subjetivos, vuelve a ser motivo de interpretación...

Venus - D

óleo sobre lienzo. 116 x 73 cm. 2014

 

Venus - E

óleo sobre lienzo. 116 x 81 cm. 2014

 

Venus - F

óleo sobre lienzo. 116 x 73 cm. 2014