.BREU CURRÍCULUM

Avelino Perpiñán Yuste neix a Barcelona, aviat es decanta per les arts plàstiques i el disseny. Cursa els estudis de Belles Arts a la Universitat de Barcelona, on obté el Títol de Professor de Dibuix, després el de Llicenciat en Belles Arts i més tard el de Doctor en Belles Arts, mitjançant el programa de Representació i Interpretació a la Cultura Visual.
Comparteix la docència a diferents nivells (és catedràtic de dibuix de batxillerat, en un IES-Institut Ensenyament Secundari-, a Barcelona, ha estat professor de "Educació artística" i de "Didàctica de l'educació visual i plàstica", en diverses etapes a la Universitat de Barcelona), ha impartit com a professor diversos cursos de noves tecnologies, entre ells, de "Grafisme electrònic", de "Informàtica gràfica", de "Lectura de la imatge", etc., al CIEJ de la Fundació la Caixa i a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Amb la tesi doctoral "Atributs de les categories formals de la representació infogràfica en les arts visuals" manifesta una activitat investigadora que es constata en les següents línies d'investigació: "Les noves tecnologies com a eina de creació artística". "La informàtica com a eina vehicular en l'educació artística ". "La percepció i la representació infogràfica".
Travessa una primera etapa creativa expressant mitjançant el gravat, la pintura i la realització de murals vitrificats. A partir de la meitat dels anys vuitanta comença a interessar-se per les noves tecnologies com a mitjà d'expressió i de creació, realitzant diverses sèries de pintura mitjançant l'ordinador i vídeos manipulats artísticament, a més de vídeo-instal.lacions.
Després d'una dècada silenciada i intimista cessa en la tasca pedagògica i reprèn de manera intensiva el procés creador mitjançant els procediments artístics; escultura, pintura i obra digital. Abandona la ciutat de Barcelona i instal seu taller de creació a La Pobla de Montornès, Tarragona, Espanya.


L'activitat professional com a professor d'Art i d'Expressions Artístiques li ha permès mantenir-se independent enfront del mercat artístic.

 

pintures digitals - 2018 / 2019

INTRODUCCIÓ

Les obres "PERSONATGES VENIDORS" i "METAMORFOSIS" forma part de un conjunt, que conceptualment, son interpretacions de possibles personatges transformats per les activitat intel·lectuals de possibles personatges de un tems futur (desenvolupament de la massa i capacitat cranial, junt a altres alteracions facials).

El tractament formal de la cada una de les obra, pot requerir de una inicial representació objectiva o fidedigna per concloure les creacions amb unes transformacions especulatives. Partint de una part de un rostre, la obra conclou amb la elaboració de distorsions imaginades, on la varietat i gama en algunes son molt eclíptiques i creatives.

El procediment, "pintar" amb les eines actuals, desenvolupa prestacions que els procediments tecnològics avui ofereixen.

METAMORFOSIS (1991 modificat 2018)..I.. METAMORFOSIS 2 (2018-19)

 

METAMORFOSIS 2 (2018-19)