BREU CURRÍCULUM

Avel·lí Perpiñán Yuste va néixer a Barcelona, aviat va optar per les arts plàstiques i el disseny.

Va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona, on va obtenir el Títol de professor de Dibuix, després llicenciat en Belles Arts i posteriorment Doctor en Belles Arts, a través del "Programa de Representació i Interpretació en Cultura Visual".

Comparteix l'ensenyament a diferents nivells (és professor de dibuix de batxillerat, a l'IES -Institut d'Educació Secundària-, a Barcelona, ha estat professor d'Educació Artística" i "Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica", en diverses etapes de la Universitat de Barcelona), ha impartit com a professor diversos cursos de noves tecnologies, entre ells "Gràfics Electrònics", "Informàtica Gràfica", "Lectura de la Imatge", etc., al Ciej de la Fundació la Caixa i a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Amb la tesi doctoral "Atributs de les categories formals de representació infografia en les arts visuals" es manifesta una activitat investigadora que es troba en les següents línies de recerca: "Les noves tecnologies com a eina de creació artística", "La informàtica com a eina en l'educació artística","Percepció i representació infografica".

Una primera etapa creativa s'expressa a través del gravat, la pintura i l'elaboració de murals vitrificats. A partir de mitjans de la dècada de1980 va començar a interessar-se per les noves tecnologies com a mitjà d'expressió i creació, fent diverses sèries de pintura a través de vídeos informàtics i artísticament manipulats, així com video-instal·lacions.

Després d'una dècada silenciat i íntim cessa en l'activitat pedagògic i reprèn intensament el procés creatiu a través de procediments artístics; escultura, pintura i obra digital. Surt de la ciutat de Barcelona i instala el taller de creació a la Pobla de Montornès, Tarragona, Espanya.

    L'activitat professional com a professor d'Art i Expressions Artístiques li ha permès mantenir-se independent davant del mercat artístic.