currículum vitae

 

ACTIVITAS ARTÍSTIQUES

EXPOSICIONS DE PINTURA
En diferents ciutats: Barcelona (Galería de Arte Majestic 1972, Barcelona (Ateneu de Barcelona 1973), Lleida (Instituto de Estudios llerdenses 1971), Lleida (Instituto de Estudios llerdenses 1972), Lleida (Instituto de Estudios llerdenses 1975), Ciudad de Balaguer (Ateneu de la Ciudad de Balaguer 1971), Málaga (Caja de Ahorros de Antequera 1973), Valladolid (E. A. A., Martí Monsó 1973). Tarragona (Castell de Montornès 2009). Torredembarra (Castell Ajuntament 2012) Torredembarra (Sala Exposicions Biblioteca 2013).
Participació en exposicions col·lectives en diferents ciutats: Barcelona, Vigo, Santander, Granada…

Obté el 1º premio de Escultura del Ajuntament de Torredembarra 2009 i en el 2019.

PERFORMES I INSTALACIONS
Vídeo - Instal·lació "Dona i ocell / Quartet àmbar", imatges sintètiques i música electroacústica. Fundació Miró, Barcelona 18 juny 1987.
Performace Vídeo-Dansa-Música. Conjugació de efectes digitals, música electroacústica i danza contemporània en directa. Espectacle inaugural del Ciej de la Fundació "la Caixa", Barcelona, 6 novembre de 1987.
Instal·lació d' Arte-Computer i Video-Computer "GEA", Ciej de la fundació "la Caixa", Barcelona, juny - juliol 1989.

REALIZACIONS VIDEOGRÁFIQUES
- Observadors de l' espai (Gaudí, la Pedrera) 1986, 9'48" U-Mátic
- Mar Espaial (Gaudí, casa Batlló) 1986, 5'28" U-Mátic
- No 1987, 6'45" U-Mátic
- Dona i ocell (Miró, Dona i ocell) 1987, 9' U-Mátic
- Arbres del cel (Gaudí, Sagrada Familia) 1988, 10' U-Mátic
- Salvat - Papasseit, (Gorkiano) 1989, 25'30" U-Mátic
- Blue Kiss 1989, 6'18" U-Mátic
- Les belles i les besties 1989, 6'30" U-Mátic
- Crisálida sintética 1990, 4' Betacam-SP
- Dollar 1990, 6' U-Mátic

REALIZACIONS INFOGRÁFIQUES
- Sèrie "Fecundación de Gea" 1986-88, 16 obras, PC At
- Sèrie "Crisálida" 1987-88, 6 obras, PC At
- Sèrie "Papallones" 1988-89, 20 obras, Paint Box-Harry -Quantel
- Sèrie "Dollar" 1989, 25 obras, Supernova de Spacewards
- Sèrie "Rapto de Europa" 1990-91, 36 obras, Macintosh II
- Sèrie "Metamorfosis" 1991, 23 obras, Supernova de Spacewards
- Sèrie "Crisol de mis sensaciones" 1994, 18 obras, Macintosh II
- Sèrie "Gea- génesis" 2003-2004, 66 obras, PC Pentium IV
- Sèrie "Pangea" 2003, 32 obras, PC Pentium IV
- Sèrie "Venus de Barcelona" 2004, 21 obras, PC Pentium IV
- Sèrie "Afrodita virtual" 2004, 22 obras, PC Pentium IV
- Sèrie "Mediterráneo" 2004, 21 obras, PC Pentium IV
- Sèrie "Metamorfosis" 1991, 23 obras, readaptades en 2018. PC
- Sèrie "Metamorfosis 2 " 2018-20. PC
-Sèrie "Persontges venidors " 2018-20. PC

 

SÍNTESIS BIOGRÀFICA

Avelino Perpiñán Yuste neix a Barcelona, aviat es decanta per les arts plàstiques i el disseny.
Cursa els estudis de Belles Arts a la Universitat de Barcelona, on obté el Títol de Professor de Dibuix, després el de Llicenciat en Belles Arts i més tard el de Doctor en Belles Arts, mitjançant el programa de Representació i Interpretació a la Cultura Visual.
Travessa una primera etapa creativa expressant mitjançant el gravat, la pintura i la realització de murals vitrificats. A partir de la meitat dels anys vuitanta comença a interessar-se per les noves tecnologies com a mitjà d'expressió i de creació, realitzant diverses sèries de pintura mitjançant l'ordinador i vídeos manipulats artísticament, a més de vídeo-instal.lacions.
Comparteix la docència a diferents nivells (és catedràtic de dibuix de batxillerat, en un IES-Institut Ensenyament Secundària-, a Barcelona, ha estat professor de "Educació artística" i de "Didàctica de l'educació visual i plàstica", en diverses etapes a la Universitat de Barcelona), ha impartit com a professor diversos cursos de noves tecnologies, entre ells, de "Grafisme electrònic", de "Informàtica gràfica", de "Lectura de la imatge", etc., al CIEJ de la Fundació la Caixa i a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Amb la tesi doctoral "Atributs de les categories formals de la representació infogràfica en les arts visuals" manifesta una activitat investigadora que es constata en les següents línies d'investigació:..
...."Les noves tecnologies com a eina de creació artística".
...."La informàtica com a eina vehicular en l'educació artística ".
...."La percepció i la representació infogràfica".
Viatja por Europa; França, Suiza, Alemanya, Dinamarca, Suècia, Noruega, Itàlia, Anglaterra. També a Thailàndia, China, Bali, Cuba, R. Dominicana, Equador, Brasil, Méxic...

Després d'una dècada silenciada i intimista cessa en la tasca pedagògica i reprèn de manera intensiva el procés creador mitjançant els procediments artístics; escultura, pintura i obra digital. Abandona la ciutat de Barcelona i instal·la el taller de creació a La Pobla de Montornès, Tarragona, Espanya.

HISTORIAL ACADÈMIC

TÍTOLS. FORMACIÓ PERMANENT
Títol de Professor de Dibuix, Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi, Universitat de Barcelona, 1969.
Curs de Gravat, Escola Superior de Belles Arts San Jordi, Universitat de Barcelona, 1969-70, 1975-76.
Llicenciat en Belles Arts, especialitat de pintura per la Universitat de Barcelona, 1982.
Curs de Introducció a la Formació Artística i Educació en Mitjans de Comunicació, Remscheid, Alemanya, 1972.
Títol de Catedràtic de Batxillerat obtinguda en oposició lliure, 30/10/1985
Cursos de Doctorat en la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona, "Representació i Interpretació en la Cultura Visual" 1996/1997 i 1997/1998.
Doctor en Belles Arts en data 25/01/2001, amb la tesis "Atributs de les categories formals de les representacions infogràfiques en les Arts visuals"

ACTIVITAT DOCENT
Professor de Dibuix en el Institut Masculí de Batxillerat, Lleida, cursos: 70-71 al 73-74.
Professor de Dibuix en 5,6,7y 8 de EGB i BUP en el C.E. Montseny, Barcelona, cursos: 75-76 al 83-84.
Professor de Dibuix en l' Escola Universitària del Professorat d' EGB, Universitat de Barcelona, cursos; 78-79 al 83-84.
Catedràtic de Dibuix en l' Instituto de Batxillerat Barcelona Congrés, cursos: 84-85 al 05-06.
Director de Departament. Institut de Batxillerat. Des de 1985, nombra-me'n anual
Professor Associat en el Departament de Didàctica de l' Educació Visual i Plàstica, Facultat de Formació del Professorat, Universitat de Barcelona, cursos: 99-00 al 02-03.
ACTIVITAT INVESTIGADORA. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓ
LA INFORMÁTICA COMO HERRAMIENTA VEHICULAR EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
LA PERCEPCIÓN Y LA REPRESENTACIÓN INFOGRÁFICA
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO HERRAMIENTA DE CREACIÓN ARTÍSTICA
PUBLICACIONS
....LA INFORMÀTICA I EL DIBUIX A SECUNDARIA. Institut Ciències Educació, Universitat Politècnica Catalunya,1993.
....ASPECTOS DIDÁCTICOS DIBUJO. EDUC. ABIERTA, LA EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, nº 113, pp 189-228.
....INFORMÀTICA GRÀFICA. Barcelona: Institut Batxillerat Barcelona Congrés, 1995.
....ELS SISTEMES DE REPRESENTACIÓ NORMALITZATS. EUP.EGB. UB, 1997.
....Las tecnologías de la información y de la comunicación en la escuela,
....LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU IMPLICACIÓN ARTÍSTICA EN LAEDUCACIÓN SECUNDARIA. Barcelona: Graó, 2002.
PUBLICACIONS, ARTÍCLES
...DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR, Cuadernos de Pedagogías, nº 152, pp 13-17. 1987.
...INFORMÁTICA GRÁFICA, Entrejóvenes, n 22, pp 40-44. 1990.
...LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU IMPLICACIÓN ARTÍSTICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, Aula, nº 73-74, pp 14-18, 1998
ALTRES TREBALLS DE INVESTIGACIÓ I ACTIVITATS EXPERIMENTALS
La "Caixa" maig - juny 1986, Col·laboració en la Mostra "Creativitat - Noves tecnologies"
ICE. UAB. Curs 91-92. Projecte Educatiu de Centre, Desplegament Curricular, tutoria i orientació
D.E. 1992. Formació Bàsica per a la Reforma. Educació Secundària Obligatòria.
ICE. UPC. Curs 90-91. Programa "Introducció a les Noves Tecnologies; L'espai i la representació visual I"
ICE. UPC. Curs 90-91. Programa "Introducció a les Noves Tecnologies; L'espai i la representació visual II"
Departament d'Ensenyament, 1993. Participació en la elaboració del contingut del currículum de Batxillerat, crèdit assignatura "Fonaments del Disseny"
DEVP-CAV. Universitat de Barcelona. Professor de "Infografía y Educació" en el curs de doctorat "Comunicació-Art-Educació", curs 2002.
COMUNICACIONS, PONÈNCIAS
ICE. Universidad de Zaragoza. 1993. Ponència "La evaluación en la enseñanza artística"
CURS I SEMINARIS IMPARTITS
Escola d'Estiu 1987 de Batxillerat. Professor del Curs "Imatge i Ordinadors"
Escola d'Estiu 1988, 1989. Arts, Oficis i Disseny, Barcelona. Professor del curso "Manipulació Electrònica d'Imatges"
Escola d'Estiu 1990. Arts, Oficis i Disseny, Barcelona. Professor en el curso "Video-Art"
ICE-Universitat Politècnica Catalunya 87-88, 93-94, 94-95, 95-96, 97-98. Professor-tutor de las Pràctiques del CAP
ICE-UPC. 87-88, 88-89, 89-90, 90-91. Professor per el "Certificat d' Aptitud Pedagògica"
ICE-UPC. 88-89, 89-90, 90-91, 91-92, Professor en "Tècniques d'Expressió Gràfica"
ICE-UPC. 91, "Educació Visual i Plàstica" Professor en la Escola de Estiu.
ICE-UPC. 91-92, "Tècniques d'Expressió Gràfica"
Fundació La Caixa 87-88, 88-89, 89-90, col·laborador en:
.... "Disseny" i "Pintura assistida per Ordinador"
.... "Efectes Digitals per Vídeo"
.... "Grafisme Electrònic"
Divisió Ciències Educació -DEVP. Universitat Barcelona 91-92, 92-93, "Introducció Informàtica Gràfica"
Fundació La Caixa 91-92 "El disseny i els Ordinadors"
Fundació La Caixa 91-92 "Grafisme Electrónic: Paleta Gràfica"
ICE-UPC. 93-94, "L' Informática i el Dibuix a Secundària"
ICE-UPC. 95-96, "Producció i lectura d'imatges a l'àrea visual i plàstica"
Divisió Ciències Educació -DEVP. Universitat Barcelona 96-97, "Geometria Plana i Descriptiva"
Divisió Ciències Educació -DEVP. Universitat Barcelona 96-97, "Noves tecnologies"
ICE-UB. 97-98, "Noves tecnologies de la imatge. Experiències didàctiques a l'ensenyament secundari"
CURS I SEMINARIS REBUTS
Centre de Càlcul, UPC. 86. Introducció a l'Informàtica gràfica i tractament d'imatges
ICE. UB. 87, L'Educació Artística i la Reforma dels EEMM.
YNSIS ' 89, "Jornades Internacionals de Noves Tecnologies Interactives"
CIEJ, Fundació La Caixa 92, "Holografia"
CIEJ, Fundació La Caixa 92, "Presentacions Multimèdia"
CIEJ, Fundació La Caixa 92, "Tècniques d'Animació en 3D"
CIEJ, Fundació La Caixa 92, "Animathon"
CIEJ, Fundació La Caixa 92, "Vídeo Interactiu"
National Film Bord of Canada 92, Participació en "Animathon Internacional, dibuixos animats".
ICE.UB. 94 "Dibuixar Sòlids amb Autocad (Ame)"
ICE.UPC. 96 "Introducció a 3Dstudio v. 4.0"
ICE.UB. 97 "Taller de Creació de documents hipertextuals. Webs per a Ensenyants"
DE.DGOIE. "Trobades d'aprofundiment sobre l'aplicació de l'educació audiovisual a l'aula"
Fundació La Caixa 98, "Miratges, de la post fotografia al ciberespai"
Fundació La Caixa 98, "La sensibilitat multimèdia"
DE. DGOIE. 01-02, "Fem vídeo amb ordinador"
  • ICE-Institut de Ciències de l'Educació.
  • ICE-UAB-Universitat Autònoma de Barcelona.
  • ICE-UPC.Universitat Politècnica Catalunya.
  • ICE-UB-Universitat de Barcelona.
  • CIEJ-Centre d'Iniciatives i Experiències per Joves.
  • DE-Departament d'Ensenyament.
  • DGOIE-Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
  • DEVP-Departament d'Educació Visual i Plàstica.
  • CAV-Centre d'Àudio Visuals.
  • CAP-Curs d'Aptitud Pedagògica.